Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / DpTomasPeterka2009

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 October 2009, 13:31 by PremekBrada

Oficiální zadání má body

  1. Nastudujte vybrané zdroje z oblasti vyhledávání adekvátních softwarových modulů na základě přibližné specifikace dotazu.
  2. Seznamte se s implementací typového porovnání OSGi komponent a s komponentovým modelem CoSi?.
  3. Ve spolupráci s vedoucím práce navrhněte modifikace postupů porovnání se zohledněním přibližnosti.
  4. Navržené postupy implementujte v platformě CoSi? a implementaci ověřte na základních scénářích.

Záznamy ze schůzek

5.10.2009 sync po prázdninách

Varianty neurčitosti porovnání jsou

  • signature similarity s % vyhodnocením pro interface, komponentu
  • run-time statistiky o míře využití jednotlivých operací a rozhraní => hinty pro důležitost (ne)kompatibility

Konfigurace komparátoru pro CoSi? bude uložena v konfiguráku frameworku (GUI nadstavba nemusí být v této práci dořešena).