Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / DpTomasBrandl2009

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 October 2009, 11:00 by PremekBrada

Originál zadání obsahuje body:

  1. Seznamte se s projektem slovníku SPOT a technologiemi potřebnými pro jeho implementaci.
  2. Nastudujte možnosti klasifikace použití metadat pro různé typy obsahu.
  3. Analyzujte a navrhněte rozšíření slovníku SPOT o přidávání štítků a vazeb mezi termíny.
  4. Využijte tato rozšíření pro zvýšení relevance výsledků vyhledávání ve slovníku.
  5. Vyhodnoťte zkušenosti z implementace a provozu těchto rozšíření.