Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / DpNataliaRubinova2009

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 29 October 2009, 19:07 by NataliaRubinova

Modelování závislostí komponent

Oficiální zádání má následující body

  1. Rámcově se seznamte s reprezentací komponent v OSGi a CoSi? a možnostmi jejich vizuálního modelování.
  2. Seznamte se s nástroji pro získání informací o komponentě (reflexe, analýza bytecode).
  3. Definujte obecný model komponenty a vazeb mezi komponentami.
  4. Naprogramujte nástroj, který namapuje běžící komponenty OSGi/CoSi? do tohoto modelu.