Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / TsiPlanNaPristiRok

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 January 2006, 14:37 by PremekBrada

Plán TSI na další rok

Akreditační data

 • název předmětu: Moderní trendy v softwarovém inženýrství (KIV/TSI)
 • kredity: 2
 • garant: Brada
 • statut: C (volitelný)
 • rozsah: 0+0+2 hodin (př+cv+seminář)
 • semestr: zimní i letní
 • doporučený ročník: 1. i 2. navazujícího studia
 • limity: 40 lidí, možno zapsat pouze 1x
 • ukončení: zápočet
 • požadavky na studenta: aktivní účast na semináři
 • sylabus: Semináře a přednášky pozvaných odborníků z praxe, zaměřené na oblast softwarového inženýrství. Předmět je vhodný pro studenty navazujícího studia (předpokládané vstupní znalosti jsou na úrovni předmětů KIV/ZSWI nebo DB1? nebo KIV/OOP, případně KIP/PRI nebo SPGM2?).
 • literatura: Studie a materiály pozvaných odborníků, doplňkově periodika IEEE Computer, Communications of ACM

In English

 • Modern Trends in Software Engineering
 • Seminars and lectures by experts from industry, focused on both general and special topics in software engineering. The course is suitable for students on the graduate level (knowledge equivalent to KIV/ZSWI, DB1?, KIV/OOP, or KIP/PRI, SPGM2? is expected).

Komentáře

Kreditní ohodnocení je nízké, aby předmět byl jen pro opravdové zájemce.

Doporučený ročník je samozřejmě doporučený, nikoli povinný - studenti bakalářského stupně jsou zváni, zejména pokud nemají problém s předpokládanými vstupními znalostmi.

Způsob hodnocení (za co bude zápočet): dostatečná účast (9 ze 13 týdnů, tj. cca 70%) A

 • aktivitu (alespoň 3 smysluplné dotazy za semestr; viz níže), NEBO
 • práci na projektu pro některou z pořádajících organizací (KIV, firmy)

Hodnocení aktivity: kdo položí rozumný dotaz, dostane ode mne kartičku na kterou napíše otázku a svoje jméno; kartičky budu skladovat, na konci semestru je sečtu. Mohou zároveň sloužit jako feedback pro prezentující, co publikum zajímá nebo co nebylo jasné.

Analogické předměty na ZČU

Od firem budeme chtít

Před začátkem

 • názvy a stručné popisy přednášek
 • profil firmy a přednášejících, logo
 • témata projektů (před začátkem semestru)

V průběhu

 • ppt
 • odkazy na zdroje

Zpět na PredmetyKiv.TtsiHome