Hlavní menu

Nástroje

Main / NametyNaProjekty

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by Premek

Náměty na projekty

Níže najdete postupně:

 • různé praktické práce
 • projekty vycházející z mých výzkumných aktivit
 • hračky
 • témata "na prodej" a náměty mimo moje/KIV aktivity

Různé praktické práce

Implementačně zaměřené projekty různého rozsahu.

 • Informační portál pro studenty FAV (6/2004): možnost sjednotit a/nebo jednotně zpřístunit informace užitečné pro studenty FAV tak, aby se daly zadávat jednotným systémem ze všech kateder FAV. Něco jako máme na KIV + na UI KKY (http://ui.zcu.cz/). Pravděpodobně by mělo být součástí širšího řešení pro web FAV, tj. publikační prostředí pro DFAV a užitečné části z kateder. Možná ohrožení: podobný (šířejí koncipovaný) portálový projekt CIVu?, neochota kateder, nepotřeba centrálního řešení.
 • Webové prostředí pro sw inženýrské projekty (5/2004 DP): Líbí se mi prostředí "Tigris.org":http://www.tigris.org/ pro softwarové projekty -- verzovací úložiště (versioning), správa požadavků na změny (bug tracking), dokumentace, mailing listy, download, ... Rád bych něco podobného pro softwarové předměty na KIVu, ale příslušný "Collab.net":http://www.collab.net/index.html není volně dostupný a "SourceForge?":http://sourceforge.net/index.php jakož i "GForge?":http://gforge.org/ se mi zdá poněkud nepřehledné a těžkopádné. Navíc potřebuji jako verzovací systém "Subversion":http://subversion.tigris.org/ nikoli CVS. Cílem projektu je tedy vytvořit prostředí podobné Tigris.org jako ucelený konfigurovatelný balík, včetně jednoduché instalace na server (např. jako .deb pro "Debian Linux":http://www.debian.org/).
 • Automatický připomínač z Mozilla kalendáře: Mozillí [http://www.mozilla.org/projects/calendar/ kalendář] umí publikování kalendářů na veřejném serveru v iCal? formátu. [http://phpicalendar.sourceforge.net/nuke/index.php?newlang=english PHP iCalendar] umí kalendáře zobrazovat a procházet. Pro katedrální i jiné účely by se nám hodilo doplnit iCalendar o funkci "rozesílání připomínek" -- pokud je v kalendářové položce nastaven alarm, poslat email na adresu zadanou v Email alarm to poli.
 • Osobní rozvrhy z úvazků (3/2004 SP/BP): Webová aplikace pro vytvoření/úpravy osobního rozvrhu člena KIV, z informací o úvazku člověka a rozvrhových akcích. Včetně úředních hodin.
 • Konverze z HTML do formátovaného textu (3/2004 SP/BP): Existuje X formátů pro převod z textové podoby do HTML (namátkou [http://www.kiv.zcu.cz/services/wiki/docs/FormattingRules.html Wiki ('Tavi varianta)], [http://pear.php.net/package/Text_Wiki PEAR Text_Wiki] nebo Textile [http://mt-plugins.org/local/textile.php perl]/[http://www.textism.com/tools/textile/ PHP] + [http://www.daringfireball.net/projects/smartypants/ SmartyPants?]). Každý má něco do sebe; můj momentální favorit je Tavi a Textile. Nenašel jsem ale zatím prostředek pro inverzní operaci, tj. konverzi z HTML do těchhle formátů. K čemu to? Máte webstránky, které chcete nalít do publikačního systému / blogu / wiki, který používá textové formátování. Implementace: knihovní třída pro PHP nebo Javu. (Doplňkový projekt: konverze mezi těmi různými txt formáty.)
 • Vylepšení JTimeLog?-u (1/2004 SP/BP): Textový protokol namísto stávajícího binárního (s bezpečnostními dírami), v záložce Úkoly si pamatovat posledně otevřenou fázi+úkol pro každý projekt; import/export projektů a uživatelů, inteligentní export úkolů ze sběrače (úkoly v rozmezí datumů, vymazat z lokální db); víc práv pro vedoucího projektu (--zobrazování úkolů zadaných členy projektu-- přidávání uživatelů s oprávněním "běžný uživatel"); + drobnosti: lokální uložení hesla, příchod/odchod, jasnější statistiky na klientu, --možná výběr fáze do dialogu Úkol--, v seznamech úkolů (v záložce Fáze, v záložce Úkoly) zobrazovat za časem také název úkolu

Research, tj. vlastní výzkum

 • ENT model EJB: Provést analýzu Enterprise JavaBeans? z pohledu [http://www.kiv.zcu.cz/~brada/research/ ENT meta-modelu] a implementovat generování příslušného XML popisu z EJB zdrojáků a/nebo .class (přes Java introspekci)
 • Porovnávání a nahraditelnost pro CCM nebo přímo EJB: Udělat kontextovou nahraditelnost pro CCM/EJB, případně (pokud se ukáže, že to je moc silná káva na začátek) pro pražskou SOFU.

Hraní si:

 • Modulární CSS: Doplnit do CSS makra a cosi jako vazbu na hierarchickou strukturu dokumentu ve formě "podprogramů" s formátováním pro (typicky) DIVy? tvořící bloky stránky.
 • ENT model PHP4?/5: Udělat [http://www.kiv.zcu.cz/~brada/research/ ENT meta-model] PHP4?/5 scriptů, s tím předpokladem, že jsou "rozumně napsané" tj. oddělené řízení od prezentace (víceméně podle 3vrstvé architektury). Zahrnout jak třídy, tak fce atd. Možná se ukáže, že to nemá valný smysl, protože to bude ukrutný pel-mel, ale zkusit se to může.
 • Syntaxí řízený diff?: Na základě [http://www.kiv.zcu.cz/~brada/research/ vlastního výzkumu] bych rád udělal detekci rozdílů mezi dvěma soubory (tj jejich diff?), která by detekovala pouze rozdíly relevantní z hlediska syntaxe jazyka, v němž jsou soubory napsané. Rád bych udělal zejména pro ILD3? (CORBA), Javu, !LaTeX?, a (X)HTML.
 • CORBA nebo WSDL versioning: Dodělat verzování do CORBA IDL3? nebo pro WSDL

Témata "na prodej"

... tj. taková, která mě napadla a jsou (nebo mohla by být) užitečná, ale případný projekt nemám čas/zdroje podrobně vést.

 • Analogie C stdlib? v Javě: V Javě implementovat podobnou funkčnost, jako je ve standardní ANSI C knihovně (stdio?, stdlib?, atd.). Účelem je primárně jednoduché základní I/O pro konzolové aplikace.

Projekty mimo KIV, které stojí také za úvahu

Viz: "moje stránka s výukou":/~brada/vyuka/, "DP a BP práce":DiplomovePrace? a (jen pro zajímavost) "odložené náměty":OdlozeneNametyNaProjekty?.