Hlavní menu

Nástroje

Jazz / VysvetleniPojmu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 03 March 2011, 09:43 by Lukas Holy
CZENVysvětlení
Oblast projektuProject AreaPro každý projekt, který je v rámci Jazz serveru založen, existuje právě jedna Oblast Projektu, která obsahuje všechny artefakty (plány, zdrojový kód, pracovní položky atd.) daného projektu.
Oblast týmuTeam AreaOblast Týmu existuje v rámci právě jedné Oblasti Projektu. Nemůže existovat samostatně. Oblasti týmů lze využít například pro situaci, kdy jeden tým pracuje na údržbě stávající verze a druhý tým vyvíjí nový realese. To vše se poté odehrává v rámci jedné Oblasti projektu.
Souhrn, PopisSummary, Description(Oblast Týmu, Oblast Projektu) Souhrn a Popis je možné doplnit jak k oblasti tými i projektu. Vyjadřují doplňující informace k těmto dvěma artefaktům.
Pracovní položkaWork itemTBD (bug, feature request , ...)
Nadřízená položkaParent [work item]? je to agregující nebo depends on current nebo current depends on
DashboardDashboardPanel Dashboard slouží ve webovém rozhranní oblasti projektu k zobrazování dat. Může zobrazovat například dotaz na pracovní položky, odkazy, členy týmu atd.
SestavaReportSestava slouží k visualizaci statistických dat získaných při práci na projektu. Jako příklad takto nasbíraných dat může být například rozdělení pracovních položek podle typu, priority apod. Nebo například počet doručených změn do Jazz SCM za den.
VerzeVersionVerze slouží v Jazzu k identifikaci vývojových stádií projektu, tak jak mají být po ukončení jednotlivých fází hotovy. Celý vývoj běží pod timeline Verze 1.0, přiřazení jednotlivých fází k verzím je možné najít v definici procesu.
SnímekSnapshot"Tag" v Subversion terminologii
ProudStreamVětev nebo trunk v Subversion terminologii
Hlavní proudMain StreamTrunk v Subversion terminologii

Lze také využít RTC Slovníček na adrese: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/rtc/v2r0m0/index.jsp?topic=/com.ibm.team.concert.doc/topics/glossary.html