Hlavní menu

Nástroje

Jazz / RizeniPristupuKProjektum

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 20 November 2009, 09:45 by PremekBrada

Jazz nabízí následující možnosti pri řízení přístupu k hostovaným projektům:

  1. Každý - všichni v Jazzu zaregistrovaní uživatelé
  2. Nikomu (pouze administrátoři úložiště) - Uživatelé s rolí JazzAdmin?
  3. Členům hierarchie oblasti projektu - členové týmu
  4. Členům hierarchie oblasti projektu a uživatelům v seznamu přístupu - členové týmu a další, koho tam admin ručně přidá
  5. Pouze uživatelé v seznamu pro přístup - pouze ručně přidaní uživatelé

Pro projekty, které budou vytvořeny v rámci ASWI je potřeba zvolit jednotná strategie, tak aby přednášející a cvičící mohlo nahlížet do všech projektů a nemuseli být jejich členy.