Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / FaqStrankyMimoSablonu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 02 February 2007, 16:06 by PremekBrada

Tato stránka patří mezi CastoKladeneOtazky projektu CourseWare.

Otázka: Je možné nechat si vytvořit stránky, které neodpovídají "šabloně"?

Dlouhá odpověď má několik aspektů. Následující zdůvodnění nemá za cíl otravovat uživatele a odstrkovat je s tím, že o ně nemáme zájem, ale vysvětlit, že nejde všechno hned, že je dobré na důležité věci dlouhodobě kultivovaně tlačit, a že i tak některé věci - z lokálního pohledu triviální - mají v kontextu celého courseware tak problematický dopad, že jsou neproveditelné.

1. Čistě pragmaticky vzato, a to je třeba zdůraznit přede vším, minimální verze minimální verze ;-) vyžaduje naprosto minimální úsilí ze strany editora - obsahuje stránky O předmětu, Podmínky absolvování, Přednášky XOR Cvičení/Semináře, a Studijní materiály, a z nich musí člověk ručně poeditovat pouze jediný portlet a to je informační text na stránce Přednášky/Cvičení/Semináře (ostatní portlety jsou už předvyplněné ze STAGu? a s případným ručním odstraněním nadbytečných portletů a stránek může pomoct nejbližší coursemaster nebo paní Hladíková).

2. Šablona není vymyšlená jako úřední buzerace, ale z principiálních důvodů potřeby přehlednosti orientace v ohromném website (uvědomte si, že courseware má už teď - jaro 2007 - ke 200, cílově řádově tisíce stránek) -- když se v tomhle množství povolí nerozmyšlené nepravidelnosti, budou v tom lidi (studenti i učitelé, natož náhodní návštěvníci zvenku) mít zmatek, protože si nebudou moct být nikdy jisti, co kde mohou očekávat a najít.

3. Pokud editor chce, nikdo mu nebrání nad rámec doporučení daných šablonou přidávat portlety a/nebo vytvářet vlastní podstránky (včetně nastavování práv na ně). Viz např. stránky kolegy Herouta pro PPA1?. Prostoru pro vlastní realizaci nápadů a vymyšleností je tedy relativně dost, samozřejmě v rámci možností poskytovaných dostupnou množinou portletů. Ta se někomu může zdát omezená, ale:

4. Dělat oficiální support všem jednotlivým výjimečným přáním není ale opravdu možné. Portál/Courseware je prostředí, které potřebuje stabilně sloužit všem N desítkám až stovkám vyučujících a tisícům studentů, potřebuje se dostat do stavu kdy pokrývá aspoň 90% jejich společných potřeb, a momentálně není a ještě tak rok nebude ve stavu, kdy můžeme řešit jednotlivosti (nové portlety, grafické vychytávky apod.) v rámci a nad rámec zbývajících 10%. Prostě dokud není vytvořen nutný společný základ, není možné aby tým tvořící velký informační systém (což Courseware bezpochyby je, ať se nám to líbí nebo ne) trávil čas na třešničkách na dortu, třebaže jejich elegance a šikovnost je zřejmá všem.

5. Je ovšem možné - a v Courseware je o to snaha - sbírat tyhle jednotlivé nápady a zjišťovat, jestli by se nedaly zobecnit pro větší skupinu uživatelů. V takovém případě se to pak vyplatí implementovat na úrovni centrálního týmu. Např. je jisté, že nějaké doporučení pro "jednostránkové" předměty a další odlišné verze šablony bude potřeba (třeba kvůli informacím k diplomkám, projektům apod.), a budeme to během jara-léta vymýšlet. Bude dobře, když nám pomůžete svými nápady.