WebKiv: ModulProdukty

from Wiki KIVu

Funkčnost: Správa autorizovaného software, tj. sw produktů vytvořených v rámci výzkumných aktivit a vykazovaných do RIV.

Subversion path: /produkty/ .

Viz též

Uživatelský ManualModulProdukty


Přehled funkcionality

"AS" jako "autorizovaný software", říkáme tomu jednomu kusu "produkt" (je to krátké a vcelku výstižné :)

Důležité: Attach:produkt-stavovy-model.png ukazuje, jak se produkt vyvíjí - vázáno na role a procesy. DatovyModel v20090929 má obr příslušných tabulek v skoro ideálním stavu, neplatí atributy "verze" u PROD_PRODUKTY. Bylo by vhodné přidat atribut "zkratka: VARCHAR(20)".

AS-01 Seznam produktů

Attach:auth-sw-seznam--schvalovatel.png

Zobrazuje seznam záznamů autorizovaného sw. Od každého přes název proklik na AS-03 detail. Mělo by jít řadit podle názvu, data zadání, počtu stažení.

Podle role může obsahovat až všechny násl oddíly

Jazykové mutace: cz, en

AS-02 Nejstahovanější produkty

Má být nahrazeno řazením v AS-01.

AS-03 Detail produktu + download

Zobrazuje viz Attach:auth-sw-detail.png.

Při zakliknutí souhlasu s licencí možno stáhnout, viz Attach:auth-sw-download.png. Stahuje se .zip (nikoli .tar.gz, .rar a jiné obskurní formáty) který je vytvořen předem, viz AS-04. Přitom se inkrementuje čítač v PROD_PRODUKTY a uloží log o stažení, viz tabulka KIV_PROD_LOG_STAHOVANI v DatovyModel.

(Bylo by možná hezké, kdyby se autorovi poslal email, že někdo jeho produkt stáhnul.)

Jazykové mutace: cz, en

AS-04 Přidání / úprava produktu

Přístup: autor (dokud není produkt zveřejněn), admin. (Autor nesmí normálně modifikovat již zveřejněný produkt, protože musí být garantována jeho stálá dostupnost z úředních důvodů.)

Zobrazí formulář dle Attach:auth-sw-edit.png, povinné položky jsou v všechny (i když na screenshotu je hvězdička jen u názvu). Soubory je možné přidávat postupně přes javascript.

Po "Uložit produkt" se nastaví stav dle stav.modelu, vytvoří .zip obsahující uploadované soubory + soubor příslušné licence + soubor licence ZČU, záznamu produktu se nastaví velikost dle bytesize .zip archivu.

Po "Odeslat ke schválení" se záznam zamkne pro autora, přepne se jeho stav dle stav.modelu, pošle se email schvalovateli/ům (<autor> žádá schválit <data produktu>) a autorovi (<data produktu> byl odeslán ke schválení).

POZN: Je potřeba uploadované soubory jednoho produktu ukládat do samostatné složky, protože se snadno stane, že ve dvou produktech jsou soubory téhož jména (typicky README).

AS-10 Schválení produktů

Přístup: schvalovatelé

Zobrazí formulář se seznamem všech produktů navržených ke schválení Attach:auth-sw-schvalovani.png, schvalovatel typicky buď zaškrtá víc a dá "schválit", nebo zaškrtne jeden, vyplní důvod a "zamítne". Produkt se převede do stavu dle stav.modelu, vygeneruje se pro něj hezké URL (viz stávající na http://www.kiv.zcu.cz/vyzkum/software/2010/), nastaví se mu počet stažení na nula a objeví se v seznamu dle AS-01. Pošle se autorovi a schvalovateli email (<data produktu> byl schválen|neschválen ke zveřejnění [protože <důvod>]).

AS-11 Vyřazení produktu

Přístup: uložené: autor, zveřejněné: pouze schvalovatel. (Autor nesmí stáhnout již zveřejněný produkt, protože musí být garantována jeho stálá dostupnost z úředních důvodů.)

Po "vyřadit" je produktu nastaven stav dle stav.modelu a zmizí ze seznamu zveřejněných - přesune se do seznamu vyřazených, viz AS-01 - a přímý přístup na jeho detail dá 40x Gone příp. 404.

AS-12 Smazání produktu

Přístup: pouze admin Dostupnost: pouze pro vyřazené produkty

Po "smazat" je záznamu nastaveno "záznam_aktivni: false", zmizí se seznamu AS-01 úplně a přímý přístup na jeho detail dá 40x Gone příp 404.

AS-20 Správa licencí

CRUD na KIV_PROD_LICENCE s tím, že není možné smazat ani zneaktivnit licenci, pokud je použitá u některého aktivního produktu.

Předdefinovaná sada licencí: GPL, LGPL, CC (creative commons by-nc-sa), ASL (Apache Software Licence, v2); v atributu "text" by mělo být stručné shrnutí typu (u GPL) "libovolné šíření zdarma a open source, pouze nekomerční použití, vynucuje GPL u celého software".

AS-21 Správa schvalovatelů

Je třeba nějak spravovat seznam schvalovatelů vč. jejich emailových adres, k použití v AS-04, AS-10, AS-11 -- může být navázáno na vlastnosti CMS ale musí jít provázat s fčnost modulu "autori sw".


Patří do KategorieModulyWebuKiv

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/WebKiv/ModulProdukty
Content last modified on 19 December 2011, 15:16