WebKiv: DatovyModel

from Wiki KIVu

Datový model v grafické a SQL podobě.

Definice dat

Předchozí verze:

(Oboje vytvářeno v Mogwai ERDesigner NG verze 2.0.)

Poznámky

Postup generování SQL dumpu: níže uvedený postup je detailně popsán v HOWTO uloženém v subversion spolu s pomocnými scripty.

  1. udelat upravy modelu a ulozit model
  2. vygenerovat SQL DDL a PNG
  3. vyrobit fungujici "upravené" SQL DDL pres load vygenerovaného a opětovný dump
  4. commit upraveného SQL DDL scriptu a PNG
  5. pro drobné úpravy pouze uložit model a commit vygenerovaného .sql změnového scriptu

Jak v MS Visio nastavit ERA notaci "muří nohy" tj. Information Engineering notation a zobrazení domén (dat.typů) v entitách:

  1. Menu : Database - options - document
  2. Založka table - odstavec datatypes - show physical: nastavení zobrazení datových typů v modelu
  3. Záložka relationship - odstavec show - Crows feet: zobrazení "muřích noh" u relací
Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/WebKiv/DatovyModel
Content last modified on 18 January 2010, 14:31