WebKiv: ManualTemataStudent

from Wiki KIVu

Témata projektů KIV - uživatelská příručka pro studenty

Tato aplikace slouží k výběru a rezervaci témat projektově orientovaných předmětů, primárně PRJ5?, bakalářských a diplomových prací, případně oborového projektu.

Na "úvodní stránce":http://www.kiv.zcu.cz/cz/pro-studenty/temata-projektu si vyberte typ projektu a v něm vypsaná témata odkazem "zobrazit". Klepnutím na název tématu si zobrazíte jeho detaily, např. kdo jej vypsal a kde se dozvědět více. Pokud Vás zajímají jen témata určitého druhu, můžete použít filtr v pravé části obrazovky.

Rezervace tématu

Rezervovat si můžete libovolné volné téma v době, kdy jsou rezervace možné (obvykle do mezního termínu stanovovaného katedrou) a v aplikaci proto globálně povolené.

Pokud máte o vybrané téma zájem, a téma je volné (nikdo ho nemá rezervované), můžete vyplnit na "stránce s detaily tématu" formulář pro rezervaci. Zadejte příslušné údaje. Stisknutím tlačítka Odeslat se vyučujícímu, který téma vypsal, odešle email s Vašimi údaji a názvem tématu, o něž máte zájem. Zároveň se téma označí jako rezervované, což je vidět u jeho názvu v seznamu témat.

Poté máte 5 kalendářních dní na to, abyste daného vyučujícího navštívili a domluvili s ním detaily zadání. Pokud Vám vyučující bude chtít téma napevno přidělit, provede příslušné úpravy v popisu tématu. V opačném případě vyučující zruší vaši rezervaci a téma bude opět volné.

Téma, které bylo přiděleno některému studentovi, se pak přestane zobrazovat v seznamu vypisovaných témat.


Zpět na SeznamManualu nebo aplikaci "témata projektů KIV":TBD
Autor: PremekBrada

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/WebKiv/ManualTemataStudent
Content last modified on 07 May 2014, 23:08