UvodDoKomponent: TutoriálSpring

from Wiki KIVu

Návod na vytvoření prázdného projektu

V tomto tutoriálu se používá SpringSource Tool Suite.

Vytvoření projektu

1) V menu vybereme File -> New -> Other

2) V otevřeném okně pak zvolíme Spring Project a pokračujeme do dalšího okna Next

3) V novém okně pak pouze vyplníme Project name a projekt vytvoříme pomocí Finish

Vložení potřebných jarů

1) Přes pravé tlačítko na název projektu vyvoláme kontextovému menu. V menu pak zvolíme Build Path -> Configure Build Path...

2) V záložce Libraries přidáme pomocí buttonu Add External JARs?... knihovnu {Path to Spring framework}/dist/spring.jar

3) V záložce Libraries přidáme pomocí buttonu Add External JARs?... knihovnu {Path to Spring framework}/lib/jakarta-commons/commons-logging.jar

Vytvoření konfiguračního souboru

1) Přes pravé tlačítko na zdrojový adresář src vyvoláme kontextové menu. V menu vybereme File -> New -> Other

2) V otevřeném okně pak zvolíme Spring Bean Configuration File a pokračujeme do dalšího okna Next

3) V novém okně pak vyplníme File name a pokračujeme Next

4) V novém okně se ujistíme, aby byl zaškrtnutý namespace aop a beans a soubor vytvoříme pomocí Finish

Projekt je připraven

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/UvodDoKomponent/Tutori%c3%a1lSpring
Content last modified on 16 December 2009, 10:54