SupportKiv: MavenRepositoryKIV

from Wiki KIVu

Maven repo pro KIV artefakty je na AFS v adresáři ...TBD..., přístupná na http://forge.kiv.zcu.cz/maven/ .

Prosíme dodržujte těchto pár pravidel:

Konfigurace do (parent) pom.xml

 <distributionManagement>
  <repository>
   <uniqueVersion>true</uniqueVersion>
   <id>kiv-public-release</id>
   <name>KIV ZCU Maven repository for released artifacts</name>
   <url>file:///afs/.kiv.zcu.cz/TBDTBDTBD/release</url>
   <layout>default</layout>
  </repository>
  <snapshotRepository>
   <uniqueVersion>false</uniqueVersion>
   <id>kiv-public-snapshot</id>
   <name>KIV ZCU Maven repository for SNAPSHOTs</name>
   <url>file:///afs/.kiv.zcu.cz/TBDTBDTBD/snapshot</url>
   <layout>default</layout>
  </snapshotRepository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>kiv-public-release</id>
   <url>http://forge.kiv.zcu.cz/maven/release</url>
   <releases><enabled>true</enabled></releases>
   <snapshots><enabled>false</enabled></snapshots>
  </repository>
  <repository>
   <id>kiv-public-snapshot</id>
   <url>http://forge.kiv.zcu.cz/maven/snapshot</url>
   <releases><enabled>false</enabled></releases>
   <snapshots><enabled>true</enabled></snapshots>
  </repository>
 </repositories>
Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/SupportKiv/MavenRepositoryKIV
Content last modified on 21 October 2011, 13:58