SlovnikTerminologie: ZakladAplikace

from Wiki KIVu

Důležité: Toto je "historická" stránka z roku 2006, jejíž informační hodnota je v součastnosti v podstatě nulová.

Tato stránka popisuje funkcionalitu dostupnou po dokončení první fáze tj. to, co se realizovalo v rámci předmětu ASWI a oborového projektu. Jednotlivé body vychází z případů užití.

Dokončené části v rámci ASWI (květen 2006)

Dokončené části v rámci OP (oborový projekt) (srpen 2006)

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/SlovnikTerminologie/ZakladAplikace
Content last modified on 19 May 2013, 23:34