PredmetyKiv: TtsiObsahPrednasek

from Wiki KIVu

Plánovaný obsah přednášek

Přednášky od CCA

Relační databáze s ohledem na výkon

Integrace aplikací, B2B?

Vývoj aplikací s využitím technologie J2EE?

Portálové řešení na bázi Oracle Portal

RAD nástroje pro vývoj aplikací

Budoucnost .NET 2.0

Vlastnosti moderních relačních databází

Přednášky od HSF

Pracovně, opravdu pracovně, na http://www.jesta.net/twiki/bin/view/Jindra/KivProjectsJavaTechnologies

Objektově-relační mapování (Vimr)

J2EE? a vicevrstve aplikace

Web a Java (Vimr, Hauner, Ferschmann)

Team support - (Vimr, Ferschmann)

Testování aplikací (Ferschmann - nutno doplanovat presny obsah prednasky)

team organization - spíš takové povídání, zajimave příklady z praxe (Vimr, RelEng??=Ferschmann)

Přednášky od Inter-Informatics

zatím velmi rámcově

Implementace heterogenního DMS

Z univerzity do praxe


Další témata, která by bylo vhodné zařadit


Zpět na TtsiHome

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/PredmetyKiv/TtsiObsahPrednasek
Content last modified on 23 September 2005, 11:53