OpenCmsEclipsePlugin: HomePage

from Wiki KIVu

Cíl projektu

Vývoj pluginu pro platformu Eclipse, který umožňuje pohodlnou správu repository OpenCMS.

Aktuální stav

Realizována diplomová práce. Výsledné dílo je složeno z webové služby, která rozšiřuje OpenCMS a zpřístupňuje základní API jeho repository. Druhou částí práce je samotná plugin pro platformu Eclipse. Výsledné dílo umožňuje:

Problémy realizovaného řešení:

Cílový stav

Přehled věcí, které chceme do budoucna realizovat.

Kontaktní osoby

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/OpenCmsEclipsePlugin/HomePage
Content last modified on 06 July 2007, 19:07